Telehealth

Responsive image

วิสัยทัศน์ของพวกเรา


บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด เป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตครบวงจร (Internet Service Provider) โดยเน้นการให้บริการอินเทอร์เน็ต แก่ลูกค้าทั่วไป (Mass) และลูกค้าองค์กร (Corporate) รวมถึงการพัฒนาแอพพลิเคชั่นต่างๆ บนแพลตฟอร์มที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในด้านต่างๆ เช่น ด้านความบันเทิง ด้านการดูแลสุขภาพ เป็นต้น ทั้งนี้ ณ สิ้นไตรมาส 1 ปี 2563 มีจำนวนลูกค้าที่ใช้บริการอินเทอร์เน็ตทั้งหมดประมาณ 3.2 ล้านราย โดยในช่วงที่ผ่านมาบริษัทได้มีการลงทุนขยายธุรกิจเพื่อเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการดำเนินธุรกิจครอบคลุมในหลายมิติมากยิ่งขึ้น เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้าได้อย่างครบถ้วนและสร้างความพึงพอใจสูงสุด
โดยที่บริษัทฯให้ความสนใจและวางเป้าหมายอย่างชัดเจนในธุรกิจการบริการด้านสุขภาพ โดยได้ศึกษาและทำความเข้าใจความต้องการทางด้านสุขภาพของลูกค้า และวางแผนพัฒนาแพลตฟอร์มและบริการในด้านนี้ในรูปแบบระบบนิเวศด้านสุขภาพ (Healthcare Ecosystem) วางเป้าหมายดูแลสุขภาพเบื้องต้นสำหรับดูแลลูกค้าของบริษัทฯ 3.2 ล้านรายอย่างครบวงจรและขยายไปสู่ลูกค้าภายนอกต่อไป เพื่อที่บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด จะเป็นผู้นำทางด้านธุรกิจแพลตฟอร์มการให้บริการด้านการดูแลสุขภาพยุคโหม่ (Telehealth) เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแก่ผู้บริโภค
Card image cap
Card image cap

พันธกิจของพวกเรา


เรามีพันธกิจในการเป็นผู้นำในการพัฒนาแพลตฟอร์มการให้บริการด้านการแพทย์ยุคโหม่ (Telehealth) เพื่อนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้าด้วยกัน ทั้งเทคโนโลยีทางด้านการดูแลสุขภาพ ทางด้านโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนด้วยปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของคนไทยในหลายมิติโดยเฉพาะความกังวลใจทางด้านสุขภาพ
บริษัทฯจึงใช้โอกาสนี้ขยายขีดความสามารถ เพื่อ นำเสนอทางเลือกให้ลูกค้าของบริษัทเข้าถึงบริการปรึกษาแพทย์ออนไลน์ (Tele-Consultation) ได้อย่างสะดวกรวดเร็วผ่าน แอปพลิเคชัน “คุยกับหมอ” ลูกค้าสามารถขอคำปรึกษาปัญหาสุขภาพเบื้องต้นโดยตรงโดยไม่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาล ช่วยประหยัดเวลา ทั้งยังประหยัดค่าใช้จ่ายด้านค่าบริการปรึกษาแพทย์ และก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแก่ประชาชน
Card image cap

ผลงานของพวกเรา


บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด มุ่งมั่นพื่อเป็นผู้นำเทคโนโลยีการให้บริการด้านแพลตฟอร์การให้บริการด้านสุขภาพยุคใหม่ เราได้ศึกษา พัฒนาแนวทางการให้บริการแพลตฟอร์มด้านบริการสุขภาพในทุกมิติ เช่น ระบบให้คำปรึกษาด้านการแพทย์ทางไกล ผ่านเทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัยด้านการแพทย์ครอบคลุมความต้องการด้านการให้คำปรึกษาทุกด้าน , ระบบการให้บริการด้านบริการข้อมูลแพทย์ส่วนบุคคล PHR ครบถ้วนด้วยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการ สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวได้ทุกที่ทุกเวลา, ระบบ Healthcare checking station ชุดระบบตรวจวัดสุขภาพครบวงจร,
ระบบให้คำปรึกษาด้านสุขภาพเบื้องต้น ผ่านแอปพลิเคชัน “คุยกับหมอ” ระหว่างประชาชนและแพทย์ โดยที่แพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะได้ใช้แพลตฟอร์มดังกล่าวให้คำปรึกษาด้านสุขภาพเบื้องต้นแก่ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ

ข่าว และเหตุการณ์ต่างๆ

Card image cap

Tele-consultation งานเปิดอาคาร รพ. เมตตาประชารักษ์ (เดือนกุมภาพันธ์ 2563)

Tele-consultation งานเปิดอาคาร รพ. เมตตาประชารักษ์ (เดือนกุมภาพันธ์ 2563)

Card image cap

ระบบให้คำปรึกษาด้านการแพทย์

ระบบให้คำปรึกษาด้านการแพทย์ ผ่านแอปพลิเคชัน “คุยกับหมอ” ร่วมกับรพ.กำแพงเพชร ,คลีนิคหมอครอบครัวชากังราว,คลีนิคหมอครอบครัวแม่นารี (เดือนพฤษภาคม 2563)


บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด
200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 66-2-100-2100 แฟกซ์ : 66-2-100-2121
ลูกค้าสัมพันธ์ : 1530